Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna bedingen en voorwaarden.

Artikel 1

In de webshop worden bestellingen onmiddellijk betaald via de mogelijke betaalmethodes, voor geleverde diensten wordt een factuur opgemaakt en het totaalbedrag van deze factuur dient binnen de 7 kalenderdagen op de vermelde rekening te staan.

Artikel 2

Laattijdige betalingen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding. Na een tweede herinnering worden de prestaties opgeschorst totdat de factuur voldaan is.

Artikel 3

Bestelbonnen voor online bestellingen en offertes/bestelbonnen voor samenwerkingen worden enkel in het Nederlands opgesteld. Bij online bestellingen bent u het bedrag verschuldigd van zodra u de bestelling geplaatst heeft en de bestelbon heeft ontvangen. Bestelbonnen voor samenwerkingen dienen door beide partijen ondertekend te zijn alvorens de samenwerking van start gaat.

Artikel 4

Voor samenwerkingen kan een voorschot in rekening worden gebracht, dit wordt op voorhand uitdrukkelijk vermeld in de offerte en op de bestelbon.

Artikel 5

Indien artikelen uitgeput zijn in onze voorraad, zullen wij u onverwijld elke betaling die u heeft gedaan, terugbetalen. We kunnen niet gedwongen worden om de bestelde artikelen elders in te kopen. Enige mogelijke aansprakelijkheid voor onbeschikbare artikelen zal in elk geval beperkt zijn tot het door u betaald bedrag voor de onbeschikbare artikelen dat wij u onverwijld zullen terugbetalen.

Artikel 6

Er wordt geleverd in België en Nederland. Leveringskosten worden gedragen door de aankoper. Wanneer tijdsperiodes zijn uitgedrukt in werkdagen, betekenen werkdagen alle dagen van maandag tot en met vrijdag, wettelijke feestdagen uitgezonderd. Bij laattijdige levering kan geen vergoeding opgeëist worden in welke vorm dan ook.

Artikel 7

Algemeen aanvaarden wij de volgende betaalmethodes: kredietkaarten, Maestro, iDEAL en betaling via Paypal. We behouden ons het recht voor om bepaalde betalingsmethoden niet te aanvaarden voor een specifieke bestelling en te verwijzen naar andere betaalmethodes. U bent verantwoordelijk voor elke kost die gepaard gaat met de betaaltransactie. In geval van aankopen met kredietkaart, zal de aankoop op uw kredietkaart worden aangerekend wanneer we overgaan tot verzending van uw bestelling.

Artikel 8

Kortingsbonnen zijn bonnen die niet kunnen worden aangekocht, maar worden uitgegeven tijdens reclamecampagnes; hun geldigheidsperiode is beperkt in tijd. Kortingsbonnen kunnen slechts eenmaal worden verzilverd in het kader van een bestelling, en enkel binnen de gepreciseerde periode. Gelieve te noteren dat een minimale aankoopwaarde kan zijn vereist voor het gebruik van kortingsbonnen. De waarde van de artikelen moet gelijk zijn aan de waarde van de korting bon of de waarde hiervan overschrijden. Als de kortingsbon ontoereikend is voor de waarde van de artikelen, zal het verschil moeten worden betaald middels één van de aanvaarde betaalmethodes. De waarde van kortingsbonnen zullen niet in contanten worden uitbetaald, noch zullen zij interest opleveren. Kortingsbonnen zullen niet worden terugbetaald indien alle of sommige artikelen worden teruggestuurd. Kortingsbonnen kunnen enkel worden verzilverd vóór u de bestelling afrondt. Indien u een kortingsbon wil verzilveren, zal u uw promotiecode moeten invullen gedurende het bestelproces, meer in het bijzonder wanneer u uw betaalmethode kiest, alvorens u overgaat tot betaling. Na betaling is het niet meer mogelijk om retroactief kortingsbonnen te gebruiken. Kortingsbonnen mogen niet worden doorgegeven aan derde partijen. Behoudens andersluidende overeenkomst, is het niet mogelijk om meerdere kortingsbonnen te cumuleren. Indien u een kortingsbon heeft gebruikt bij uw bestelling en de totale waarde van uw bestelling kleiner wordt dan of gelijk is aan de waarde van uw kortingsbon, behouden we ons het recht voor om u de oorspronkelijke prijs aan te rekenen voor de artikelen die u behoudt.

Artikel 9

Artikelen uit de webshop kunnen zonder opgave van een reden worden geretourneerd binnen de 14 dagen na ontvangst van de bestelling. In dat geval wordt u geacht een mail te sturen naar retour@fembitious.be en krijgt u de nodige richtlijnen toegezonden. Uiteraard op voorwaarde dat de artikelen volledig en in hun oorspronkelijke staat, ongebruikt, in hun geheel, onbeschadigd en in hun oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd.

Het herroepingsrecht is niet geldig op maatwerk en dus niet op de gepersonaliseerde sweaters en t-shirts. Deze worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument en zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd.

Artikel 10

Elke terugbetaling zal automatisch gebeuren op de rekening die u heeft gebruikt voor de betaling. Indien u via Paypal of middels kredietkaart heeft betaald, zal de terugbetaling gebeuren op uw Paypal- of kredietkaart-rekening.

Artikel 11

Voor alle bestellingen en samenwerkingen wordt een bestelbon opgemaakt. Bij het leveren van diensten zullen zowel de aanpak als het voorlopige resultaat besproken worden met de opdrachtgever. Pas na akkoord van de opdrachtgever zal een bepaald resultaat gedeeld worden met de buitenwereld. Fembitious is dan ook niet langer verantwoordelijk voor het resultaat en de gevolgen van deze actie. Fembitious kan geen garantie op succes bieden en is ook niet verantwoordelijk voor eventuele imagoschade gezien de ondernomen actie eerst werd goedgekeurd door de opdrachtgever.

Artikel 12

Fembitious behoort tot het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen. In geval van betwistingen zijn het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd. Toch kan er in overleg uitgeweken worden naar een andere rechtbank. Het Belgisch recht is van toepassing.