Wedstrijdreglement

Onderstaande algemene deelnemingsvoorwaarden gelden voor alle wedstrijden georganiseerd door Fembitious, by Femke, met maatschappelijke zetel te Minderhoutsestraat 5/8 te 2320 Hoogstraten.

 

Fembitious, by Femke geeft nooit prijzen weg zonder dat de winnaar/winnares hiervoor een afgesproken actie dient te ondernemen. Deelnemers zullen altijd een vraag of opdracht voorgeschoteld krijgen en op basis van het resultaat hiervan kunnen zij uitgeroepen worden tot winnaar/winnares. Bij een ex aequo zal er een loting plaatsvinden waarbij minimum 2 getuigen aanwezig zijn of zal de computer willekeurig een winnaar uitkiezen.

  • Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijden en het aantal deelnemers is onbeperkt. Een deelnemer kan slechts éénmalig deelnemen en er is nooit sprake van een aankoopverplichting. Personeelsleden zijn uitgesloten van deelname.
  • Het is niet mogelijk om de prijs om te wisselen of uit te laten betalen in speciën.
  • Het verloop van de wedstrijd en de periode van deelname wordt per wedstrijd bepaald.
  • Indien de prijs per post verstuurd wordt, is Fembitious, by Femke niet verantwoordelijk voor schade, verlies of vertraging.
  • Persoonsgegevens worden bijgehouden in een database, maar uitsluitend gebruikt voor het bezorgen van informatieve berichten en het aankondigen van nieuwe wedstrijden. Deze gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
  • Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat de deelnemer automatisch akkoord met het wedstrijdreglement.
  • Fembitious, by Femke kan ten aller tijden wijzigingen aanbrengen aan het wedstrijdreglement.

Meer informatie over de wedstrijd is steeds verkrijgbaar via e-mail: info@fembitious.be

 

Facebook?

Bij het organiseren van wedstrijden via Facebook zijn volgende regels, net als alle andere regels in dit reglement, van toepassing:

  • Facebook kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele problemen
  • Deelnemers verschaffen persoonsgegevens aan Fembitious, by Femke en niet aan Facebook